აღწერა

მასალა: ბიო-ჰიდროგელი
58% წყლის შემცველობა, ბი-იონიზირებული