თბილისი

“ოპტისვის საქართველო”

ნინოშვილის ქ.71, 0112 თბილისი

ტელ: +995 555 995 112

optiswiss.ge@gmail.com

რუსთავი

“ოპტისვის საქართველო”

ქ. რუსთავი, VIIმ/რ, Vკორპ. (შარტავას ძეგლის უკან)

ტელ: +995 555 995 211

optiswiss.ge@gmail.com